Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Dorner Lake Recreation Site, MI پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 17 min
۷:۲۸ قبل‌ازظهر ۷:۲۸
۷:۴۵ بعدازظهر ۱۹:۴۵
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
70 +21 70 +21 86%
0 in 0 mm
S 9 14 4
شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 27%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
70 +21 70 +21 89%
0 in 0 mm
S 11 18 5
شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 19%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 88%
0 in 0 mm
S 11 18 5
غالباً شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
70 +21 70 +21 86%
0 in 0 mm
S 11 18 5
ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings