Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Doty School, MI پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 17 min
۷:۲۴ قبل‌ازظهر ۷:۲۴
۷:۴۱ بعدازظهر ۱۹:۴۱
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری
75 +24 75 +24 69%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 23%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
79 +26 79 +26 67%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 42%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
72 +22 72 +22 68%
0 in 0 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 60%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
70 +21 70 +21 76%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 72%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر و باران
72 +22 72 +22 84%
0.05 in 1.3 mm
SE 11 18 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 85%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر و باران
72 +22 73 +23 96%
0.06 in 1.5 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر و رگبار
70 +21 72 +22 96%
0.04 in 0.9 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و باران سبک
70 +21 72 +22 97%
0.01 in 0.2 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 86%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران سبک
68 +20 70 +21 99%
0.01 in 0.3 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 80%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران سبک
68 +20 70 +21 98%
0.01 in 0.3 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 61%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری و باران سبک
68 +20 70 +21 97%
0.01 in 0.1 mm
S 11 18 5
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 41%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر
66 +19 66 +19 98%
0 in 0 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 22%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings