North Byron Cemetery, NY پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
تیر ۵
15 h 21 min
۵:۳۴ قبل‌ازظهر
۸:۵۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
77°
77°
44%
0 in
183
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
77°
77°
42%
0 in
195
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
77°
77°
42%
0 in
206
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
75°
75°
42%
0 in
201
9
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ قبل‌ازظهر
n420
75°
77°
60%
0.03 in
201
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 16%
۵ قبل‌ازظهر
n410
73°
75°
62%
0.01 in
190
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ قبل‌ازظهر
d400
73°
75°
56%
0 in
206
9
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 22%
۷ قبل‌ازظهر
d420
73°
77°
71%
0.02 in
202
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 25%
۸ قبل‌ازظهر
d410
73°
77°
77%
0.01 in
198
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ قبل‌ازظهر
d420
75°
79°
70%
0.01 in
199
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
77°
81°
64%
0.01 in
200
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
79°
81°
58%
0.01 in
201
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 42%
۰ بعدازظهر
d400
79°
81°
59%
0 in
204
16
پوشیده از ابر
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 44%
۱ بعدازظهر
d400
79°
81°
60%
0 in
207
16
پوشیده از ابر
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 47%
۲ بعدازظهر
d400
79°
81°
61%
0 in
211
16
پوشیده از ابر
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 49%
۳ بعدازظهر
d420
79°
82°
70%
0.02 in
210
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 51%
۴ بعدازظهر
d420
77°
82°
78%
0.02 in
210
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 53%
۵ بعدازظهر
d420
77°
82°
87%
0.02 in
209
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 56%
۶ بعدازظهر
d430
75°
81°
90%
0.05 in
206
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 54%
۷ بعدازظهر
d430
75°
82°
94%
0.05 in
202
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 53%
۸ بعدازظهر
d430
73°
81°
98%
0.05 in
196
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 51%
۹ بعدازظهر
n420
73°
79°
96%
0.01 in
186
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 49%
۱۰ بعدازظهر
n420
73°
79°
95%
0.01 in
176
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۱ بعدازظهر
n420
73°
79°
93%
0.01 in
165
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 43%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید North Byron Cemetery را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه