Calvary Church of the Nazarene, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 27 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۹ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
60%
0 in
262
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
52%
0 in
286
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
47%
0 in
298
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
70°
70°
43%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
72°
72°
42%
0 in
292
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
73°
73°
40%
0 in
290
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
75°
75°
39%
0 in
293
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
75°
75°
39%
0 in
289
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
75°
41%
0 in
301
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
75°
46%
0 in
332
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
57%
0 in
352
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
67%
0 in
11
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
68°
78%
0 in
14
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
81%
0 in
200
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
84%
0 in
214
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Calvary Church of the Nazarene را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه