Calvary Church of the Nazarene, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 22 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
88%
0 in
166
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 47%
۱ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
90%
0 in
174
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
۲ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
93%
0 in
218
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
۳ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
95%
0 in
116
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 37%
۴ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
96%
0 in
34
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 27%
۵ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
97%
0 in
30
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
93%
0 in
43
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
89%
0 in
35
0
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
66°
68°
83%
0 in
238
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
70°
72°
74%
0 in
302
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
72°
73°
64%
0 in
309
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
55%
0 in
312
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۰ بعدازظهر
d100
77°
77°
51%
0 in
311
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ بعدازظهر
d200
79°
79°
47%
0 in
310
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 18%
۲ بعدازظهر
d200
81°
81°
42%
0 in
309
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ بعدازظهر
d200
81°
81°
43%
0 in
310
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ بعدازظهر
d200
81°
81°
44%
0 in
311
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ بعدازظهر
d200
81°
81°
45%
0 in
313
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
79°
81°
54%
0 in
325
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
77°
79°
63%
0 in
347
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
73°
77°
72%
0 in
22
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
72°
75°
74%
0 in
22
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
70°
73°
77%
0 in
22
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
68°
72°
80%
0 in
24
0
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Calvary Church of the Nazarene را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه