Calvary Church of the Nazarene, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 27 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
72%
0 in
309
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
75%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
77%
0 in
315
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
81%
0 in
304
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
85%
0 in
291
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
89%
0 in
276
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
82%
0 in
276
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
75%
0 in
276
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
68%
0 in
275
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
61%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
68°
68°
54%
0 in
305
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
70°
70°
47%
0 in
313
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
72°
72°
44%
0 in
310
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
75°
75°
40%
0 in
307
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
77°
77°
36%
0 in
305
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
77°
77°
38%
0 in
307
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
77°
77°
39%
0 in
309
11
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
77°
77°
40%
0 in
311
9
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
75°
75°
48%
0 in
312
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
73°
75°
56%
0 in
314
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
72°
73°
64%
0 in
318
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
70°
72°
68%
0 in
311
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
72%
0 in
304
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
66°
76%
0 in
298
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Calvary Church of the Nazarene را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه