Calhaoun Memorial Library, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۸
14 h 7 min
۵:۵۴ قبل‌ازظهر
۸:۰۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
99%
0 in
193
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
99%
0 in
177
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
99%
0 in
162
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
99%
0 in
146
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
64°
68°
99%
0 in
126
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
64°
68°
99%
0 in
108
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 11%
۶ قبل‌ازظهر
d100
66°
70°
97%
0 in
114
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
95%
0 in
121
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 19%
۸ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
93%
0 in
127
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 22%
۹ قبل‌ازظهر
d100
72°
75°
85%
0 in
142
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
73°
77°
77%
0 in
153
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
68%
0 in
161
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۰ بعدازظهر
d200
77°
81°
64%
0 in
160
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 54%
۱ بعدازظهر
d200
79°
81°
60%
0 in
160
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 63%
۲ بعدازظهر
d100
82°
84°
56%
0 in
159
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 73%
۳ بعدازظهر
d100
81°
82°
55%
0 in
166
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 72%
۴ بعدازظهر
d200
81°
82°
54%
0 in
171
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 71%
۵ بعدازظهر
d200
79°
81°
53%
0 in
175
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 70%
۶ بعدازظهر
d200
77°
79°
56%
0 in
171
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۷ بعدازظهر
d200
73°
75°
59%
0 in
168
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 49%
۸ بعدازظهر
d200
72°
73°
62%
0 in
164
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 40%
۹ بعدازظهر
n200
70°
72°
68%
0 in
163
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ بعدازظهر
n200
68°
70°
74%
0 in
162
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۱ بعدازظهر
n100
66°
68°
80%
0 in
161
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Calhaoun Memorial Library را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه