Camp Ella Fohs, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 37 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۸ بعدازظهر
۸ قبل‌ازظهر
d410
64°
66°
94%
0 in
183
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d400
66°
70°
96%
0 in
182
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 88%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
97%
0 in
190
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 84%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
70°
73°
91%
0 in
202
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 80%
۰ بعدازظهر
d420
70°
73°
91%
0.02 in
209
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 81%
۱ بعدازظهر
d420
72°
77°
88%
0.04 in
214
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 82%
۲ بعدازظهر
d220
73°
79°
83%
0.01 in
215
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 84%
۳ بعدازظهر
d210
77°
82°
77%
0.01 in
227
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 71%
۴ بعدازظهر
d210
77°
81°
74%
0.01 in
221
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 58%
۵ بعدازظهر
d210
77°
81°
74%
0.01 in
213
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۶ بعدازظهر
d100
79°
84°
78%
0 in
200
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۷ بعدازظهر
d000
77°
82°
83%
0 in
214
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۸ بعدازظهر
d000
75°
81°
88%
0 in
242
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
72°
75°
84%
0 in
280
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
73°
79%
0 in
304
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
80%
0 in
323
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Camp Ella Fohs را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه