Camp Ella Fohs, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 17 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
77%
0 in
211
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
80%
0 in
192
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
84%
0 in
240
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
91%
0 in
262
4
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
90%
0 in
286
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
89%
0 in
317
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
87%
0 in
324
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
87%
0 in
331
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
82%
0 in
341
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
75%
0 in
346
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
69%
0 in
13
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
61%
0 in
46
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
73°
75°
55%
0 in
65
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
73°
73°
50%
0 in
103
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
73°
73°
48%
0 in
102
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d300
75°
75°
47%
0 in
105
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ بعدازظهر
d300
75°
75°
49%
0 in
105
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ بعدازظهر
d300
73°
75°
54%
0 in
104
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۶ بعدازظهر
d300
73°
75°
67%
0 in
113
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ بعدازظهر
d300
72°
75°
76%
0 in
123
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
87%
0 in
124
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ بعدازظهر
n310
66°
70°
93%
0 in
106
4
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n320
64°
66°
94%
0.02 in
66
7
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ بعدازظهر
n220
63°
63°
94%
0.05 in
54
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Camp Ella Fohs را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه