Camp Ella Fohs, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 37 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
93%
0 in
159
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
96%
0 in
165
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
96%
0 in
169
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
94%
0 in
174
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ قبل‌ازظهر
n400
64°
66°
92%
0 in
180
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۵ قبل‌ازظهر
n410
64°
66°
90%
0.01 in
184
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 58%
۶ قبل‌ازظهر
d430
66°
70°
90%
0.06 in
191
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 70%
۷ قبل‌ازظهر
d430
66°
70°
100%
0.26 in
181
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 81%
۸ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
100%
0.18 in
162
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
100%
0.06 in
171
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
95%
0.02 in
201
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
95%
0.02 in
208
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 89%
۰ بعدازظهر
d410
72°
77°
92%
0.01 in
215
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 85%
۱ بعدازظهر
d410
73°
79°
86%
0.01 in
220
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 80%
۲ بعدازظهر
d310
77°
82°
83%
0.01 in
223
11
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 76%
۳ بعدازظهر
d320
79°
84°
81%
0.01 in
224
9
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 75%
۴ بعدازظهر
d310
81°
86°
77%
0.01 in
231
7
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 74%
۵ بعدازظهر
d210
77°
82°
80%
0.01 in
221
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 73%
۶ بعدازظهر
d210
77°
82°
87%
0.01 in
226
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 69%
۷ بعدازظهر
d310
77°
84°
91%
0.01 in
205
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 64%
۸ بعدازظهر
d210
75°
82°
92%
0 in
216
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۹ بعدازظهر
n000
73°
79°
94%
0 in
229
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
77°
94%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
95%
0 in
236
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Camp Ella Fohs را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه