Camp Ella Fohs, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
14 h 30 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
96%
0 in
129
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۱ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
98%
0 in
131
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
99%
0 in
133
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
99%
0 in
139
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
99%
0 in
146
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 16%
۵ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
99%
0 in
152
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ قبل‌ازظهر
d400
64°
66°
96%
0 in
172
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۷ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
92%
0 in
184
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 27%
۸ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
88%
0 in
190
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ قبل‌ازظهر
d310
70°
73°
85%
0 in
186
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
72°
75°
82%
0 in
181
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
73°
77°
78%
0 in
177
7
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 50%
۰ بعدازظهر
d220
73°
77°
80%
0.06 in
183
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 55%
۱ بعدازظهر
d220
75°
81°
82%
0.06 in
189
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 60%
۲ بعدازظهر
d340
75°
81°
84%
0.06 in
195
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۳ بعدازظهر
d340
75°
81°
85%
0.04 in
194
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۴ بعدازظهر
d320
75°
81°
85%
0.04 in
193
7
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۵ بعدازظهر
d320
75°
81°
86%
0.04 in
191
7
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۶ بعدازظهر
d320
75°
81°
87%
0.02 in
200
7
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 62%
۷ بعدازظهر
d320
73°
79°
89%
0.02 in
210
7
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 59%
۸ بعدازظهر
d320
73°
79°
91%
0.02 in
221
7
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 56%
۹ بعدازظهر
n340
72°
77°
92%
0.11 in
240
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 47%
۱۰ بعدازظهر
n340
70°
75°
94%
0.11 in
259
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 39%
۱۱ بعدازظهر
n340
68°
72°
96%
0.11 in
274
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 31%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Camp Ella Fohs را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه