Camp Waterford, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 27 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n220
68°
72°
99%
0.11 in
178
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۱ قبل‌ازظهر
n220
68°
72°
99%
0.11 in
189
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۲ قبل‌ازظهر
n440
66°
70°
100%
0.11 in
205
4
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 38%
۳ قبل‌ازظهر
n310
68°
72°
99%
0.01 in
225
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۴ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
98%
0.01 in
238
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
97%
0.01 in
246
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
95%
0 in
263
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ قبل‌ازظهر
d100
70°
75°
94%
0 in
281
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 32%
۸ قبل‌ازظهر
d100
70°
73°
93%
0 in
299
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 31%
۹ قبل‌ازظهر
d100
72°
75°
85%
0 in
300
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
76%
0 in
300
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
68%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 38%
۰ بعدازظهر
d210
77°
79°
62%
0 in
306
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۱ بعدازظهر
d210
79°
81°
56%
0 in
310
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 42%
۲ بعدازظهر
d210
81°
82°
51%
0 in
314
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ بعدازظهر
d100
81°
82°
51%
0 in
309
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر
d100
79°
81°
52%
0 in
304
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d100
79°
81°
52%
0 in
298
9
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ بعدازظهر
d000
77°
79°
57%
0 in
299
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 27%
۷ بعدازظهر
d000
73°
75°
63%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ بعدازظهر
d000
72°
73°
68%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ بعدازظهر
n000
70°
72°
65%
0 in
304
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
62%
0 in
306
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
64°
60%
0 in
307
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Camp Waterford را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه