Canaan Country Club, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 23 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
59°
59°
99%
0 in
69
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 34%
۱ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
99%
0 in
90
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۲ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
99%
0 in
126
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 26%
۳ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
99%
0 in
149
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 28%
۴ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
100%
0 in
103
0
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 30%
۵ قبل‌ازظهر
n400
57°
57°
100%
0 in
165
2
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ قبل‌ازظهر
d400
57°
57°
99%
0 in
160
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ قبل‌ازظهر
d400
59°
59°
98%
0 in
194
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 29%
۸ قبل‌ازظهر
d200
61°
61°
92%
0 in
207
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 27%
۹ قبل‌ازظهر
d210
64°
66°
84%
0.01 in
274
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
66°
68°
80%
0 in
296
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 53%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
68°
70°
76%
0 in
303
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 66%
۰ بعدازظهر
d210
70°
72°
70%
0.01 in
305
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 72%
۱ بعدازظهر
d210
70°
72°
66%
0.01 in
308
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 78%
۲ بعدازظهر
d210
72°
73°
61%
0.01 in
309
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 83%
۳ بعدازظهر
d210
72°
73°
60%
0.01 in
320
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 74%
۴ بعدازظهر
d210
73°
75°
58%
0 in
322
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۵ بعدازظهر
d100
72°
73°
62%
0 in
325
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 56%
۶ بعدازظهر
d100
70°
72°
69%
0 in
331
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۷ بعدازظهر
d000
70°
73°
76%
0 in
329
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 23%
۸ بعدازظهر
d000
66°
68°
83%
0 in
323
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
63°
63°
86%
0 in
345
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
61°
61°
90%
0 in
6
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
59°
59°
89%
0 in
11
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Canaan Country Club را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه