Canaan Country Club, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
پنجشنبه
مرداد ۱۴
14 h 17 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
99%
0 in
81
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
99%
0 in
42
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
99%
0 in
27
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
99%
0 in
349
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
100%
0 in
344
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
57°
57°
100%
0 in
27
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
57°
57°
99%
0 in
44
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
96%
0 in
46
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
90%
0 in
51
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
81%
0 in
27
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
68%
0 in
32
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
60%
0 in
30
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۰ بعدازظهر
d300
73°
75°
56%
0 in
44
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ بعدازظهر
d300
75°
77°
53%
0 in
53
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ بعدازظهر
d300
75°
75°
51%
0 in
89
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۳ بعدازظهر
d300
77°
77°
50%
0 in
112
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۴ بعدازظهر
d300
75°
77°
54%
0 in
116
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ بعدازظهر
d300
75°
77°
58%
0 in
127
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 27%
۶ بعدازظهر
d300
73°
77°
69%
0 in
112
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۷ بعدازظهر
d300
72°
75°
76%
0 in
106
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
86%
0 in
115
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۹ بعدازظهر
n300
66°
70°
94%
0 in
110
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۰ بعدازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
89
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ بعدازظهر
n300
63°
63°
99%
0 in
66
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Canaan Country Club را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه