Canaan Country Club, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 19 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
93%
0 in
193
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
95%
0 in
220
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
97%
0 in
268
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%
۳ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
98%
0 in
292
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
99%
0 in
332
0
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 13%
۵ قبل‌ازظهر
n400
59°
59°
100%
0 in
5
2
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 13%
۶ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
97%
0 in
11
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
94%
0 in
16
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
91%
0 in
20
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
79%
0 in
25
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
66%
0 in
29
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
54%
0 in
33
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
73°
73°
50%
0 in
39
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
75°
75°
47%
0 in
63
0
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
75°
75°
43%
0 in
151
0
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ بعدازظهر
d300
77°
77°
43%
0 in
138
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ بعدازظهر
d300
77°
77°
43%
0 in
134
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ بعدازظهر
d300
77°
77°
43%
0 in
133
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ بعدازظهر
d200
73°
75°
54%
0 in
121
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ بعدازظهر
d100
72°
73°
65%
0 in
110
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
76%
0 in
100
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ بعدازظهر
n000
66°
68°
81%
0 in
104
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
86%
0 in
109
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
91%
0 in
113
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Canaan Country Club را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه