Canaan Post Office, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
فروردین ۲۹
13 h 28 min
۶:۰۸ قبل‌ازظهر
۷:۳۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
41°
41°
85%
0 in
270
0
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
41°
41°
85%
0 in
270
0
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
39°
39°
88%
0 in
270
0
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
39°
39°
88%
0 in
270
0
تا قسمتی ابری
تندباد 0 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
37°
37°
90%
0 in
270
0
تا قسمتی ابری
تندباد 0 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
37°
37°
92%
0 in
270
0
تا قسمتی ابری
تندباد 0 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
37°
37°
91%
0 in
270
0
غالباً شفاف
تندباد 0 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
37°
37°
91%
0 in
270
0
غالباً شفاف
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
41°
41°
88%
0 in
320
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
45°
45°
78%
0 in
320
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
48°
46°
67%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
52°
50°
61%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
54°
54°
55%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
55°
54°
52%
0 in
319
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
57°
55°
50%
0 in
313
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
57°
55°
49%
0 in
310
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
57°
57°
48%
0 in
310
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
57°
57°
48%
0 in
300
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
57°
57°
51%
0 in
300
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
54°
54°
56%
0 in
316
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
52°
52°
62%
0 in
291
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
50°
50°
67%
0 in
291
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
46°
46°
74%
0 in
291
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
45°
45°
76%
0 in
270
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Canaan Post Office را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه