Canaan Post Office, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
فروردین ۲۸
13 h 26 min
۶:۱۰ قبل‌ازظهر
۷:۳۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
39°
36°
84%
0.01 in
350
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n310
39°
36°
86%
0.01 in
350
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n310
39°
36°
87%
0.01 in
350
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 90%
۳ قبل‌ازظهر
n300
37°
34°
88%
0 in
347
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 73%
۴ قبل‌ازظهر
n300
37°
34°
89%
0 in
343
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 57%
۵ قبل‌ازظهر
n300
37°
34°
90%
0 in
340
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%
۶ قبل‌ازظهر
n300
37°
34°
90%
0 in
337
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۷ قبل‌ازظهر
d200
37°
34°
90%
0 in
333
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۸ قبل‌ازظهر
d200
39°
36°
90%
0 in
330
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ قبل‌ازظهر
d200
41°
37°
83%
0 in
330
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
45°
43°
76%
0 in
330
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
46°
43°
69%
0 in
330
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
48°
45°
64%
0 in
333
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
50°
46°
60%
0 in
337
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
52°
50°
55%
0 in
340
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
52°
50°
54%
0 in
338
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
54°
52°
52%
0 in
335
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
54°
54°
51%
0 in
333
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
52°
50°
55%
0 in
334
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
50°
50°
59%
0 in
335
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n200
48°
48°
64%
0 in
340
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
46°
46°
68%
0 in
358
0
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
45°
45°
73%
0 in
24
0
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
43°
43°
77%
0 in
51
0
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Canaan Post Office را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه