Cedar Land, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
فروردین ۲۸
13 h 24 min
۶:۱۰ قبل‌ازظهر
۷:۳۵ بعدازظهر
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
46°
43°
64%
0 in
320
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
46°
43°
59%
0 in
320
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
48°
45°
55%
0 in
320
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
50°
46°
53%
0 in
322
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
50°
46°
52%
0 in
328
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
52°
48°
50%
0 in
330
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
52°
48°
48%
0 in
330
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
50°
46°
51%
0 in
322
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
50°
48°
54%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n200
46°
46°
59%
0 in
330
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
46°
46°
63%
0 in
330
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
45°
45°
66%
0 in
331
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
43°
43°
70%
0 in
315
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cedar Land را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه