Cedar Lake, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 18 min
۵:۴۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۱ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
79%
0 in
338
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
79%
0 in
338
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
79%
0 in
342
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
81%
0 in
342
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
59°
59°
82%
0 in
338
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
84%
0 in
342
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
83%
0 in
346
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
79%
0 in
334
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
69%
0 in
324
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
62%
0 in
265
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
53%
0 in
220
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
75°
75°
49%
0 in
219
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
77°
77°
46%
0 in
235
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
77°
77°
45%
0 in
232
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
77°
77°
47%
0 in
212
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
77°
77°
46%
0 in
213
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
77°
77°
50%
0 in
212
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
73°
75°
66%
0 in
189
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
72°
75°
72%
0 in
156
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
78%
0 in
132
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
68°
72°
81%
0 in
137
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
66°
68°
86%
0 in
135
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
66°
70°
91%
0 in
135
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cedar Lake را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه