Cedar Lake, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
14 h 32 min
۵:۳۹ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
76%
0 in
317
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
81%
0 in
321
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
80%
0 in
322
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
79%
0 in
329
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
80%
0 in
333
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
78%
0 in
336
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
80%
0 in
334
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
78%
0 in
335
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
72%
0 in
337
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
63%
0 in
333
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
81°
82°
55%
0 in
334
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
84°
84°
46%
0 in
334
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
86°
86°
39%
0 in
331
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
88°
88°
37%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
90°
90°
37%
0 in
272
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
90°
90°
40%
0 in
244
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۴ بعدازظهر
d000
90°
90°
43%
0 in
225
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d000
88°
88°
45%
0 in
225
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 13%
۶ بعدازظهر
d000
84°
86°
55%
0 in
217
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۷ بعدازظهر
d100
81°
84°
68%
0 in
220
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ بعدازظهر
d200
77°
81°
74%
0 in
226
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ بعدازظهر
n200
75°
79°
75%
0 in
219
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n200
73°
77°
75%
0 in
238
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
75°
80%
0 in
270
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cedar Lake را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه