Cedar Lake, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
مرداد ۱۷
14 h 7 min
۵:۵۱ قبل‌ازظهر
۷:۵۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
147
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 29%
۱ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
100%
0 in
129
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 31%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
100%
0 in
77
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 33%
۳ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
100%
0 in
71
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 36%
۴ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
100%
0 in
66
2
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 39%
۵ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
100%
0 in
60
2
پوشیده از ابر
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی 41%
۶ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
98%
0 in
58
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 38%
۷ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
97%
0 in
54
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
95%
0 in
48
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 31%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
87%
0 in
113
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
80%
0 in
157
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
79°
82°
72%
0 in
169
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 33%
۰ بعدازظهر
d300
81°
86°
72%
0 in
181
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 35%
۱ بعدازظهر
d300
82°
88°
71%
0 in
187
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۲ بعدازظهر
d300
82°
88°
71%
0 in
190
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 38%
۳ بعدازظهر
d200
82°
88°
71%
0 in
190
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
۴ بعدازظهر
d200
81°
86°
72%
0 in
191
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
۵ بعدازظهر
d100
81°
86°
72%
0 in
191
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 38%
۶ بعدازظهر
d100
79°
84°
80%
0 in
184
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ بعدازظهر
d200
77°
84°
89%
0 in
176
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 28%
۸ بعدازظهر
n200
73°
81°
97%
0 in
167
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ بعدازظهر
n200
73°
81°
98%
0 in
180
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۰ بعدازظهر
n200
72°
77°
99%
0 in
195
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
75°
100%
0 in
210
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 12%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cedar Lake را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه