Challenger Learning Center, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
پنجشنبه
اردیبهشت ۲۳
14 h 25 min
۵:۳۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
48°
45°
67%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
46°
43°
68%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
46°
45°
68%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
46°
45°
68%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
46°
45°
68%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
46°
45°
68%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
46°
45°
61%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
48°
46°
54%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
50°
48°
48%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
52°
50°
44%
0 in
308
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
55°
55°
41%
0 in
298
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
59°
59°
38%
0 in
290
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
59°
59°
35%
0 in
273
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
61°
61°
32%
0 in
255
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
63°
63°
30%
0 in
240
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
63°
63°
32%
0 in
229
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
61°
61°
35%
0 in
219
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
61°
61°
38%
0 in
210
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
59°
59°
41%
0 in
205
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
57°
55°
44%
0 in
198
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
57°
57°
48%
0 in
190
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
55°
55°
51%
0 in
190
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
54°
54°
55%
0 in
190
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
52°
50°
58%
0 in
190
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Challenger Learning Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه