Challenger Learning Center, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۲۶
14 h 31 min
۵:۳۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
54°
54°
72%
0 in
82
0
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۱ قبل‌ازظهر
n100
52°
52°
77%
0 in
46
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
50°
50°
81%
0 in
3
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
50°
50°
80%
0 in
354
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
50°
50°
80%
0 in
345
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
50°
50°
80%
0 in
334
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
52°
52°
74%
0 in
324
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
67%
0 in
314
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
61%
0 in
305
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
59%
0 in
221
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
56%
0 in
195
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
54%
0 in
188
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
64°
64°
48%
0 in
184
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
66°
66°
41%
0 in
182
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ بعدازظهر
d100
66°
66°
35%
0 in
181
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ بعدازظهر
d100
66°
66°
41%
0 in
185
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ بعدازظهر
d100
66°
66°
48%
0 in
189
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d100
64°
64°
53%
0 in
193
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۶ بعدازظهر
d100
64°
64°
53%
0 in
197
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ بعدازظهر
d100
63°
63°
53%
0 in
201
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ بعدازظهر
d100
61°
61°
52%
0 in
205
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ بعدازظهر
n100
59°
59°
59%
0 in
212
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
57°
55°
67%
0 in
220
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
55°
55°
75%
0 in
228
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Challenger Learning Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه