Chapman School, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 37 min
۵:۳۹ قبل‌ازظهر
۸:۱۶ بعدازظهر
۴ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
87%
0 in
205
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 32%
۵ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
82%
0.01 in
204
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۶ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
84%
0.10 in
199
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 62%
۷ قبل‌ازظهر
d410
68°
72°
99%
0 in
202
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 77%
۸ قبل‌ازظهر
d320
68°
72°
95%
0.01 in
197
9
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
96%
0 in
192
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 80%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
92%
0 in
196
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 67%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
87%
0 in
207
13
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 53%
۰ بعدازظهر
d410
73°
77°
82%
0 in
210
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 55%
۱ بعدازظهر
d400
73°
77°
77%
0 in
215
11
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 57%
۲ بعدازظهر
d420
73°
77°
79%
0.02 in
224
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 59%
۳ بعدازظهر
d320
73°
77°
78%
0.03 in
216
7
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 65%
۴ بعدازظهر
d210
75°
81°
86%
0.01 in
209
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 71%
۵ بعدازظهر
d210
77°
82°
85%
0 in
216
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 78%
۶ بعدازظهر
d210
77°
82°
87%
0 in
214
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 62%
۷ بعدازظهر
d000
77°
84°
88%
0 in
202
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 46%
۸ بعدازظهر
d000
73°
79°
93%
0 in
194
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر
n000
72°
77°
95%
0 in
204
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
77°
97%
0 in
226
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
77°
97%
0 in
238
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chapman School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه