Chapman School, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 19 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
83%
0 in
329
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
84%
0 in
328
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
85%
0 in
329
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
87%
0 in
341
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
88%
0 in
351
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
89%
0 in
344
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
89%
0 in
344
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
86%
0 in
354
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
77%
0 in
18
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
67%
0 in
22
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
57%
0 in
210
0
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
75°
75°
50%
0 in
223
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
77°
77°
45%
0 in
233
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
77°
77°
43%
0 in
237
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
79°
79°
39%
0 in
245
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
79°
79°
41%
0 in
247
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
79°
79°
48%
0 in
224
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
79°
81°
53%
0 in
194
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
77°
79°
59%
0 in
173
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
73°
77°
68%
0 in
174
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
72°
75°
77%
0 in
201
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
68°
72°
84%
0 in
193
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
68°
72°
88%
0 in
195
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
66°
70°
91%
0 in
229
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chapman School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه