Chapman School, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 31 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
73°
86%
0 in
359
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ قبل‌ازظهر
n310
68°
72°
91%
0.01 in
8
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۲ قبل‌ازظهر
n420
68°
72°
97%
0.04 in
13
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۳ قبل‌ازظهر
n430
66°
70°
97%
0.06 in
12
2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 23%
۴ قبل‌ازظهر
n220
64°
66°
97%
0.04 in
350
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۵ قبل‌ازظهر
n310
64°
66°
97%
0.01 in
330
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
95%
0 in
340
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
94%
0 in
345
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
92%
0 in
360
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d210
70°
73°
85%
0 in
3
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
73°
77°
78%
0 in
8
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
75°
79°
71%
0 in
14
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
۰ بعدازظهر
d210
77°
81°
67%
0 in
13
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۱ بعدازظهر
d210
77°
79°
62%
0 in
11
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۲ بعدازظهر
d210
79°
81°
58%
0 in
8
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
۳ بعدازظهر
d210
79°
81°
58%
0 in
19
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۴ بعدازظهر
d210
79°
81°
59%
0 in
41
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ بعدازظهر
d210
81°
82°
60%
0 in
82
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ بعدازظهر
d200
77°
81°
69%
0 in
131
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ بعدازظهر
d100
73°
77°
78%
0 in
146
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 28%
۸ بعدازظهر
d100
72°
77°
88%
0 in
153
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۹ بعدازظهر
n100
70°
73°
91%
0 in
162
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ بعدازظهر
n100
68°
72°
95%
0 in
171
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۱ بعدازظهر
n200
66°
70°
98%
0 in
180
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chapman School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه