Chapman School, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
14 h 33 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
72°
77°
93%
0 in
278
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
70°
73°
91%
0 in
302
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
318
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
86%
0 in
329
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
82%
0 in
342
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
66°
68°
79%
0 in
347
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
70°
77%
0 in
344
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
70°
73°
76%
0 in
341
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
75%
0 in
341
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
67%
0 in
337
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
79°
81°
60%
0 in
332
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
82°
84°
53%
0 in
327
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
82°
82°
49%
0 in
319
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
84°
84°
45%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
84°
84°
40%
0 in
307
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ بعدازظهر
d000
86°
86°
43%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر
d100
86°
86°
45%
0 in
313
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۵ بعدازظهر
d200
86°
86°
47%
0 in
316
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۶ بعدازظهر
d100
82°
84°
56%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۷ بعدازظهر
d100
81°
84°
64%
0 in
325
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۸ بعدازظهر
d100
77°
81°
72%
0 in
332
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ بعدازظهر
n100
75°
79°
75%
0 in
334
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
77°
79%
0 in
336
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
75°
82%
0 in
337
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chapman School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه