Charger Gymnasium, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 20 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
84%
0 in
324
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
89%
0 in
323
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
93%
0 in
316
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
93%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
94%
0 in
309
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
93%
0 in
306
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
92%
0 in
306
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
66°
70°
90%
0 in
305
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
84%
0 in
315
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
79%
0 in
328
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
70%
0 in
323
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
62%
0 in
306
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
77°
79°
57%
0 in
290
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d100
77°
79°
53%
0 in
277
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۲ بعدازظهر
d100
79°
79°
50%
0 in
279
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۳ بعدازظهر
d200
81°
81°
49%
0 in
282
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ بعدازظهر
d300
81°
82°
51%
0 in
298
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
79°
81°
53%
0 in
323
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
79°
81°
52%
0 in
330
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
79°
81°
60%
0 in
335
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
75°
79°
67%
0 in
342
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
72°
75°
75%
0 in
346
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
73°
77%
0 in
348
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
80%
0 in
346
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Charger Gymnasium را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه