Charger Gymnasium, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
مرداد ۱۶
14 h 9 min
۵:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
72°
77°
89%
0 in
196
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
72°
77°
90%
0 in
203
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
92%
0 in
217
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
70°
73°
93%
0 in
221
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
94%
0 in
233
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
94%
0 in
244
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
93%
0 in
238
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
89%
0 in
236
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
81%
0 in
226
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
75%
0 in
210
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
77°
81°
69%
0 in
204
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
79°
82°
64%
0 in
196
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
81°
84°
62%
0 in
184
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
81°
82°
60%
0 in
180
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
82°
86°
61%
0 in
173
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
82°
86°
63%
0 in
167
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
82°
86°
64%
0 in
165
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
81°
84°
68%
0 in
158
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
79°
82°
72%
0 in
154
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
79°
84°
74%
0 in
156
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
77°
82°
82%
0 in
161
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
75°
81°
90%
0 in
185
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
79°
92%
0 in
261
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
77°
94%
0 in
195
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Charger Gymnasium را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه