Charger Gymnasium, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 20 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
93%
0 in
88
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۱ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
94%
0 in
57
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۲ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
95%
0 in
41
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%
۳ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
96%
0 in
30
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
۴ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
97%
0 in
7
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 26%
۵ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
98%
0 in
14
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 24%
۶ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
97%
0 in
331
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 22%
۷ قبل‌ازظهر
d100
66°
70°
95%
0 in
295
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 19%
۸ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
88%
0 in
302
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
79%
0 in
323
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
70%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
63%
0 in
311
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۰ بعدازظهر
d100
79°
81°
56%
0 in
301
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۱ بعدازظهر
d200
79°
81°
54%
0 in
296
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 23%
۲ بعدازظهر
d300
81°
82°
53%
0 in
295
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
۳ بعدازظهر
d100
81°
82°
54%
0 in
310
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۴ بعدازظهر
d300
81°
82°
55%
0 in
318
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ بعدازظهر
d300
81°
82°
55%
0 in
320
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۶ بعدازظهر
d000
79°
81°
58%
0 in
332
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ بعدازظهر
d000
77°
81°
65%
0 in
345
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
73°
77°
68%
0 in
348
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
72°
75°
73%
0 in
351
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
73°
77%
0 in
350
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
70°
73°
80%
0 in
341
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Charger Gymnasium را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه