Chester Post Office, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۲
14 h 38 min
۵:۳۶ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
64%
0 in
23
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
53%
0 in
38
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
79°
79°
49%
0 in
101
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
79°
81°
53%
0 in
168
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d210
79°
81°
56%
0.01 in
168
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d210
79°
81°
58%
0.01 in
168
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d210
79°
81°
60%
0 in
176
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
79°
82°
63%
0 in
172
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۶ بعدازظهر
d000
75°
79°
67%
0 in
175
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
73°
77°
76%
0 in
185
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
70°
73°
85%
0 in
165
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
68°
72°
88%
0 in
168
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
68°
72°
92%
0 in
168
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
66°
70°
94%
0 in
170
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Post Office را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه