Chester Post Office, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 36 min
۵:۳۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
94%
0 in
185
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
93%
0 in
181
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
93%
0 in
190
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
93%
0 in
182
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
93%
0 in
177
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
92%
0 in
187
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
86%
0 in
205
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
82%
0 in
211
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
79%
0 in
212
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ قبل‌ازظهر
d320
68°
72°
81%
0.02 in
206
11
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 47%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
89%
0.04 in
198
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 65%
۱۱ قبل‌ازظهر
d430
72°
77°
94%
0.14 in
193
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 82%
۰ بعدازظهر
d430
73°
79°
95%
0.05 in
189
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 71%
۱ بعدازظهر
d320
75°
82°
92%
0.03 in
198
11
ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 61%
۲ بعدازظهر
d320
75°
81°
88%
0.03 in
213
13
ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 50%
۳ بعدازظهر
d310
75°
81°
81%
0.01 in
215
13
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 47%
۴ بعدازظهر
d310
77°
82°
77%
0.01 in
217
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 44%
۵ بعدازظهر
d100
79°
84°
81%
0 in
212
9
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 42%
۶ بعدازظهر
d100
77°
82°
82%
0 in
209
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 35%
۷ بعدازظهر
d000
75°
81°
85%
0 in
208
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۸ بعدازظهر
d000
73°
79°
89%
0 in
206
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 22%
۹ بعدازظهر
n000
73°
79°
92%
0 in
207
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
77°
94%
0 in
213
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
77°
95%
0 in
225
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 28%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Post Office را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه