Chester Post Office, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 20 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۰۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
88%
0 in
112
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 49%
۱ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
91%
0 in
94
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 48%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
93%
0 in
76
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 47%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
95%
0 in
63
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 40%
۴ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
96%
0 in
43
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 34%
۵ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
97%
0 in
19
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 27%
۶ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
95%
0 in
22
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
92%
0 in
28
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 23%
۸ قبل‌ازظهر
d100
66°
70°
90%
0 in
48
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ قبل‌ازظهر
d210
68°
72°
84%
0.01 in
322
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
72°
75°
77%
0.01 in
308
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
73°
77°
71%
0.01 in
303
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۰ بعدازظهر
d210
75°
79°
66%
0 in
309
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 24%
۱ بعدازظهر
d210
77°
79°
61%
0 in
314
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۲ بعدازظهر
d210
79°
81°
57%
0 in
319
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۳ بعدازظهر
d200
79°
81°
57%
0 in
308
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 24%
۴ بعدازظهر
d300
79°
81°
58%
0 in
290
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۵ بعدازظهر
d400
79°
81°
58%
0 in
261
2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ بعدازظهر
d300
75°
79°
68%
0 in
258
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ بعدازظهر
d200
73°
77°
77%
0 in
255
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۸ بعدازظهر
d200
72°
75°
86%
0 in
251
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ بعدازظهر
n200
68°
72°
85%
0 in
304
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
n200
66°
68°
83%
0 in
337
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
63°
63°
81%
0 in
350
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Post Office را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه