Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Chester Post Office, CT پیش بینی ساعتی

شنبه
مهر ۳
12 h 2 min
۶:۳۹ قبل‌ازظهر ۶:۳۹
۶:۴۲ بعدازظهر ۱۸:۴۲
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 68%
0 in 0 mm
S 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
68 +20 68 +20 79%
0 in 0 mm
S 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 14%
۷ بعدازظهر ۱۹
ابری
64 +18 64 +18 87%
0 in 0 mm
S 2 4 1
ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی 22%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
64 +18 64 +18 87%
0 in 0 mm
S 2 4 1
ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
63 +17 63 +17 87%
0 in 0.1 mm
S 2 4 1
ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی 41%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 92%
0 in 0 mm
W 2 4 1
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 51%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
تا قسمتی ابری
63 +17 63 +17 89%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی 62%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings