Chester Rock, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 30 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۹ قبل‌ازظهر
d200
70°
73°
78%
0 in
17
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
78%
0 in
19
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
79%
0 in
21
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 28%
۰ بعدازظهر
d200
73°
77°
75%
0 in
39
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۱ بعدازظهر
d210
77°
81°
65%
0.01 in
34
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 37%
۲ بعدازظهر
d210
77°
79°
60%
0.01 in
39
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 42%
۳ بعدازظهر
d210
79°
81°
60%
0.01 in
100
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۴ بعدازظهر
d210
77°
81°
66%
0.01 in
148
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ بعدازظهر
d220
75°
79°
74%
0.02 in
166
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 25%
۶ بعدازظهر
d210
73°
77°
78%
0.01 in
151
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۷ بعدازظهر
d210
72°
75°
79%
0 in
138
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۸ بعدازظهر
d100
68°
72°
86%
0 in
131
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ بعدازظهر
n100
66°
70°
90%
0 in
117
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
n200
64°
66°
93%
0 in
134
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
64°
66°
94%
0 in
145
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Rock را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه