Chester Rock, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 20 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۱ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
92%
0 in
156
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
۲ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
92%
0 in
182
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 26%
۳ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
92%
0 in
197
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 22%
۴ قبل‌ازظهر
n210
63°
63°
93%
0 in
272
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
93%
0 in
284
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۶ قبل‌ازظهر
d100
61°
61°
92%
0 in
295
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
92%
0 in
300
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
85%
0 in
316
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
75%
0 in
326
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
65%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
59%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۰ بعدازظهر
d100
77°
79°
52%
0 in
308
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۱ بعدازظهر
d210
79°
79°
49%
0 in
313
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ بعدازظهر
d100
81°
81°
44%
0 in
319
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ بعدازظهر
d100
81°
81°
46%
0 in
328
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 21%
۴ بعدازظهر
d200
81°
81°
44%
0 in
325
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۵ بعدازظهر
d000
81°
81°
46%
0 in
326
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ بعدازظهر
d000
79°
81°
51%
0 in
318
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 12%
۷ بعدازظهر
d000
75°
77°
61%
0 in
323
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
72°
73°
68%
0 in
334
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
68°
70°
72%
0 in
346
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
75%
0 in
351
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
66°
79%
0 in
345
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Rock را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه