Chester Rock, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
مرداد ۴
14 h 34 min
۵:۳۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
98%
0 in
253
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
98%
0 in
260
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
98%
0 in
260
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
100%
0 in
272
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
100%
0 in
256
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
100%
0 in
262
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
66°
70°
100%
0 in
282
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
70°
75°
97%
0 in
284
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d210
73°
79°
95%
0.01 in
280
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
77°
84°
92%
0 in
273
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
81°
88°
85%
0 in
294
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
84°
90°
71%
0 in
279
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
86°
90°
61%
0 in
249
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d210
88°
91°
60%
0 in
235
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d310
90°
93°
56%
0 in
236
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d210
90°
91°
54%
0 in
235
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d210
90°
93°
57%
0 in
232
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
88°
91°
60%
0 in
236
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
86°
91°
67%
0 in
251
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
82°
88°
76%
0 in
285
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
77°
82°
76%
0 in
312
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
75°
79°
78%
0 in
318
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
77°
78%
0 in
325
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
75°
81%
0 in
315
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Rock را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه