Chester Rock, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
99%
0.06 in
263
4
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 63%
۱ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
100%
0.23 in
246
4
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۲ قبل‌ازظهر
n420
66°
70°
100%
0.01 in
234
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 56%
۳ قبل‌ازظهر
n420
66°
70°
100%
0.02 in
204
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 51%
۴ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
100%
0 in
200
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 46%
۵ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
100%
0.01 in
231
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 41%
۶ قبل‌ازظهر
d410
66°
70°
100%
0.01 in
267
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ قبل‌ازظهر
d310
68°
72°
98%
0 in
285
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ قبل‌ازظهر
d100
70°
75°
95%
0 in
307
9
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 26%
۹ قبل‌ازظهر
d100
73°
79°
89%
0 in
308
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
77°
82°
80%
0 in
308
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
79°
82°
70%
0 in
311
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 30%
۰ بعدازظهر
d000
81°
84°
61%
0 in
316
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 27%
۱ بعدازظهر
d000
82°
84°
54%
0 in
317
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 23%
۲ بعدازظهر
d100
84°
86°
51%
0 in
311
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 20%
۳ بعدازظهر
d000
84°
84°
48%
0 in
306
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۴ بعدازظهر
d000
82°
82°
48%
0 in
305
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ بعدازظهر
d000
82°
84°
51%
0 in
306
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 13%
۶ بعدازظهر
d000
81°
82°
58%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
77°
81°
65%
0 in
322
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
73°
75°
64%
0 in
330
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
72°
73°
57%
0 in
328
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
72°
57%
0 in
323
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
68°
61%
0 in
318
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Rock را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه