Chester Rock, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 16 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۰۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
96%
0 in
302
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
98%
0 in
349
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ قبل‌ازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
17
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 14%
۳ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
99%
0 in
16
2
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
98%
0 in
21
4
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
99%
0 in
19
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
98%
0 in
26
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
94%
0 in
38
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
91%
0 in
48
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
83%
0 in
78
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
81%
0 in
79
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
76%
0 in
114
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 27%
۰ بعدازظهر
d300
75°
79°
74%
0 in
138
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۱ بعدازظهر
d400
77°
81°
73%
0 in
141
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۲ بعدازظهر
d400
77°
81°
74%
0 in
148
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۳ بعدازظهر
d300
75°
79°
74%
0 in
145
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۴ بعدازظهر
d300
75°
79°
73%
0 in
142
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d300
73°
77°
73%
0 in
140
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۶ بعدازظهر
d300
72°
75°
78%
0 in
138
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۷ بعدازظهر
d300
70°
73°
83%
0 in
136
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ بعدازظهر
d300
66°
70°
88%
0 in
133
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۹ بعدازظهر
n300
66°
70°
90%
0 in
119
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ بعدازظهر
n300
64°
66°
93%
0 in
105
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۱ بعدازظهر
n300
63°
63°
96%
0 in
93
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 26%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Rock را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه