Chester Rock, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 30 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
70°
73°
85%
0 in
2
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
70°
73°
83%
0 in
19
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
80%
0 in
27
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ قبل‌ازظهر
n220
68°
72°
84%
0.06 in
22
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ قبل‌ازظهر
n340
66°
70°
88%
0.06 in
16
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۵ قبل‌ازظهر
n340
66°
70°
92%
0.06 in
12
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۶ قبل‌ازظهر
d340
66°
70°
93%
0.18 in
17
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 29%
۷ قبل‌ازظهر
d340
66°
70°
94%
0.18 in
23
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ قبل‌ازظهر
d340
66°
70°
95%
0.18 in
30
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۹ قبل‌ازظهر
d340
68°
72°
91%
0.02 in
28
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۰ قبل‌ازظهر
d320
72°
77°
87%
0.02 in
26
7
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
73°
79°
84%
0.02 in
24
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 31%
۰ بعدازظهر
d400
75°
81°
79%
0 in
14
4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۱ بعدازظهر
d400
77°
81°
74%
0 in
0
4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 38%
۲ بعدازظهر
d400
79°
82°
69%
0 in
341
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 41%
۳ بعدازظهر
d300
79°
82°
68%
0 in
350
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر
d300
77°
81°
68%
0 in
357
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 38%
۵ بعدازظهر
d300
77°
81°
67%
0 in
2
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۶ بعدازظهر
d200
75°
79°
74%
0 in
10
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۷ بعدازظهر
d100
72°
75°
81%
0 in
60
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ بعدازظهر
d000
70°
73°
89%
0 in
147
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 26%
۹ بعدازظهر
n000
68°
72°
90%
0 in
158
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
72°
92%
0 in
167
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
70°
94%
0 in
175
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chester Rock را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه