Church of the Good Shepherd, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
173
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
96%
0 in
195
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۲ قبل‌ازظهر
n440
70°
75°
98%
0.04 in
249
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 45%
۳ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
98%
0.02 in
244
4
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 45%
۴ قبل‌ازظهر
n420
68°
72°
98%
0.02 in
235
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 45%
۵ قبل‌ازظهر
n420
66°
70°
99%
0.02 in
218
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 45%
۶ قبل‌ازظهر
d410
68°
72°
98%
0 in
254
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 42%
۷ قبل‌ازظهر
d310
68°
72°
97%
0 in
277
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
۸ قبل‌ازظهر
d310
70°
75°
96%
0 in
290
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۹ قبل‌ازظهر
d200
72°
77°
87%
0 in
299
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
79%
0 in
306
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 39%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
70%
0 in
311
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 41%
۰ بعدازظهر
d100
77°
81°
65%
0 in
311
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 40%
۱ بعدازظهر
d100
79°
81°
59%
0 in
311
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 39%
۲ بعدازظهر
d100
79°
81°
54%
0 in
311
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 38%
۳ بعدازظهر
d100
79°
81°
52%
0 in
311
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ بعدازظهر
d100
79°
79°
49%
0 in
312
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 32%
۵ بعدازظهر
d000
79°
79°
47%
0 in
313
11
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 29%
۶ بعدازظهر
d100
77°
79°
52%
0 in
314
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ بعدازظهر
d100
75°
77°
58%
0 in
314
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ بعدازظهر
d100
73°
75°
63%
0 in
315
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ بعدازظهر
n000
70°
72°
64%
0 in
315
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
70°
64%
0 in
314
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
66°
65%
0 in
313
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Church of the Good Shepherd را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه