Christ Temple Pentecostal Church, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 25 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n320
72°
77°
95%
0.03 in
216
13
ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 90%
۱ قبل‌ازظهر
n420
70°
75°
98%
0.03 in
228
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 87%
۲ قبل‌ازظهر
n320
72°
77°
95%
0.02 in
252
13
ابری و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 84%
۳ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
93%
0 in
271
13
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 67%
۴ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
93%
0 in
285
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 51%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
93%
0 in
283
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 34%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
93%
0 in
285
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 23%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
91%
0 in
287
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 12%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
86%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
78%
0 in
298
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
70%
0 in
305
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
77°
79°
63%
0 in
311
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
79°
81°
57%
0 in
310
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
79°
81°
53%
0 in
307
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
81°
81°
48%
0 in
303
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
81°
81°
47%
0 in
300
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
45%
0 in
298
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
79°
79°
46%
0 in
300
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
77°
77°
50%
0 in
300
11
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
73°
75°
56%
0 in
306
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
72°
73°
59%
0 in
324
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
68°
70°
57%
0 in
328
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
66°
58%
0 in
316
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
64°
61%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Christ Temple Pentecostal Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه