Christie Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 14 min
۵:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
85%
0 in
262
4
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
85%
0 in
288
7
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
89%
0 in
303
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
87%
0 in
310
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
86%
0 in
326
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
83%
0 in
344
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
76%
0 in
12
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
66%
0 in
54
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
61%
0 in
65
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
58%
0 in
79
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
73°
75°
62%
0 in
112
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
73°
75°
62%
0 in
108
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
73°
75°
59%
0 in
101
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ بعدازظهر
d400
73°
75°
64%
0 in
94
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ بعدازظهر
d400
73°
77°
68%
0 in
100
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ بعدازظهر
d400
72°
75°
74%
0 in
90
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ بعدازظهر
d400
70°
73°
77%
0 in
80
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ بعدازظهر
d300
68°
72°
82%
0 in
88
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 41%
۸ بعدازظهر
d400
68°
72°
85%
0 in
79
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 51%
۹ بعدازظهر
n300
66°
68°
85%
0 in
63
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 58%
۱۰ بعدازظهر
n300
64°
66°
87%
0 in
67
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 65%
۱۱ بعدازظهر
n300
63°
63°
91%
0 in
53
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 72%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Christie Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه