Christie Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 29 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
81%
0 in
350
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
84%
0 in
349
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
86%
0 in
349
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
84%
0 in
360
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
79%
0 in
14
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
73%
0 in
21
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
66%
0 in
31
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
73°
75°
60%
0 in
30
4
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d210
75°
77°
60%
0.01 in
37
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ بعدازظهر
d220
77°
79°
63%
0.02 in
93
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 29%
۲ بعدازظهر
d220
77°
81°
67%
0.02 in
137
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 41%
۳ بعدازظهر
d220
75°
79°
70%
0.02 in
140
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 45%
۴ بعدازظهر
d220
75°
79°
73%
0.02 in
133
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 49%
۵ بعدازظهر
d210
77°
81°
74%
0.01 in
137
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 53%
۶ بعدازظهر
d100
75°
79°
75%
0 in
111
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 42%
۷ بعدازظهر
d100
73°
77°
78%
0 in
115
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ بعدازظهر
d100
72°
75°
86%
0 in
138
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ بعدازظهر
n000
70°
73°
87%
0 in
165
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
72°
89%
0 in
175
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
90%
0 in
174
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Christie Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه