Christie Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 17 min
۵:۵۱ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
69%
0 in
340
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
71%
0 in
349
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
74%
0 in
345
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
59°
59°
77%
0 in
348
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
80%
0 in
350
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
57°
57°
82%
0 in
344
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
83%
0 in
343
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
81%
0 in
341
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
75%
0 in
339
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
68%
0 in
328
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
58%
0 in
272
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
55%
0 in
188
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
73°
73°
52%
0 in
191
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
75°
75°
48%
0 in
194
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
75°
75°
44%
0 in
197
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
77°
77°
44%
0 in
193
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
77°
77°
46%
0 in
182
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
77°
79°
52%
0 in
159
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
75°
77°
59%
0 in
149
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
72°
73°
66%
0 in
152
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
76%
0 in
161
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
68°
72°
81%
0 in
175
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
68°
72°
86%
0 in
348
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
66°
70°
89%
0 in
307
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Christie Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه