Christie Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 25 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
95%
0.01 in
213
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۱ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
96%
0 in
240
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 53%
۲ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
97%
0 in
268
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 49%
۳ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
96%
0 in
280
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 43%
۴ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
95%
0 in
281
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
95%
0 in
287
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 31%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
93%
0 in
288
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 26%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
92%
0 in
285
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
89%
0 in
299
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
83%
0 in
309
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
75%
0 in
310
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
77°
81°
67%
0 in
315
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۰ بعدازظهر
d100
79°
81°
59%
0 in
315
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ بعدازظهر
d000
81°
82°
54%
0 in
315
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۲ بعدازظهر
d100
81°
81°
49%
0 in
316
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 17%
۳ بعدازظهر
d100
81°
81°
48%
0 in
313
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ بعدازظهر
d100
81°
81°
47%
0 in
307
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ بعدازظهر
d000
81°
81°
48%
0 in
306
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 13%
۶ بعدازظهر
d000
79°
81°
52%
0 in
306
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
75°
77°
59%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
72°
73°
64%
0 in
322
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
70°
72°
67%
0 in
328
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
70°
66%
0 in
338
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
64°
54%
0 in
336
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Christie Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه