Christie Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 14 min
۵:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
93%
0 in
64
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
95%
0 in
26
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
96%
0 in
349
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 19%
۳ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
96%
0 in
347
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 19%
۴ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
97%
0 in
345
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 19%
۵ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
98%
0 in
344
4
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
96%
0 in
347
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
93%
0 in
351
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
91%
0 in
356
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
81%
0 in
23
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
71%
0 in
63
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
61%
0 in
90
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۰ بعدازظهر
d300
75°
77°
60%
0 in
113
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ بعدازظهر
d300
75°
77°
58%
0 in
123
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۲ بعدازظهر
d300
77°
79°
56%
0 in
128
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ بعدازظهر
d300
77°
79°
56%
0 in
124
7
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر
d300
77°
79°
56%
0 in
118
7
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ بعدازظهر
d300
77°
79°
56%
0 in
111
7
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ بعدازظهر
d200
75°
77°
63%
0 in
105
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ بعدازظهر
d100
72°
73°
69%
0 in
98
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ بعدازظهر
d000
70°
73°
75%
0 in
92
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ بعدازظهر
n100
68°
70°
79%
0 in
86
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
n200
68°
72°
83%
0 in
80
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر
n300
66°
70°
87%
0 in
75
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Christie Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه