Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Christie Hill, CT پیش بینی ساعتی

یکشنبه
شهریور ۲۸
12 h 18 min
۶:۳۸ قبل‌ازظهر ۶:۳۸
۶:۵۶ بعدازظهر ۱۸:۵۶
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
64 +18 64 +18 80%
0 in 0 mm
N 7 11 3
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
64 +18 64 +18 81%
0 in 0 mm
N 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
63 +17 63 +17 82%
0 in 0 mm
N 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings