Church in Newington, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
اسفند ۷
11 h 3 min
۶:۳۲ قبل‌ازظهر
۵:۳۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
46°
41°
81%
0 in
220
11
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
46°
43°
81%
0 in
230
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
45°
39°
83%
0 in
240
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
45°
39°
81%
0 in
251
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
43°
37°
78%
0 in
290
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
41°
34°
76%
0 in
290
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
39°
32°
75%
0 in
310
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
37°
30°
74%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
39°
32°
71%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
39°
32°
66%
0 in
320
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
41°
34°
60%
0 in
320
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
41°
34°
56%
0 in
320
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
43°
36°
51%
0 in
310
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
43°
36°
49%
0 in
310
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
43°
36°
48%
0 in
310
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
43°
37°
47%
0 in
300
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
41°
34°
48%
0 in
300
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
39°
34°
49%
0 in
301
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
36°
30°
54%
0 in
301
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
36°
30°
56%
0 in
300
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
34°
28°
59%
0 in
301
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
34°
30°
61%
0 in
301
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
32°
28°
62%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
32°
28°
71%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Church in Newington را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه