Church of God New Life, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
مرداد ۱۴
14 h 13 min
۵:۵۱ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
87%
0 in
30
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 62%
۱ قبل‌ازظهر
n410
66°
70°
89%
0.01 in
29
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 66%
۲ قبل‌ازظهر
n430
64°
66°
93%
0.08 in
17
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 71%
۳ قبل‌ازظهر
n420
64°
66°
94%
0.03 in
13
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 74%
۴ قبل‌ازظهر
n310
64°
66°
94%
0.01 in
8
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 77%
۵ قبل‌ازظهر
n420
64°
66°
96%
0.04 in
3
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 80%
۶ قبل‌ازظهر
d220
64°
66°
96%
0.06 in
347
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 73%
۷ قبل‌ازظهر
d410
64°
66°
94%
0.01 in
346
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 66%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
91%
0 in
343
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 60%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
85%
0 in
344
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
77%
0 in
353
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
69%
0 in
352
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۰ بعدازظهر
d300
75°
77°
63%
0 in
332
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۱ بعدازظهر
d300
75°
77°
62%
0 in
282
2
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۲ بعدازظهر
d300
77°
79°
61%
0 in
259
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d300
77°
79°
59%
0 in
256
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
77°
79°
59%
0 in
261
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
77°
79°
60%
0 in
236
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
77°
81°
64%
0 in
202
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
75°
79°
73%
0 in
194
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
75°
81°
79%
0 in
216
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
73°
79°
83%
0 in
225
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
79°
84%
0 in
228
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
75°
86%
0 in
238
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Church of God New Life را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه